Aanwezigheidsformulier COVID-19

Waarom vragen we dit?
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 juli 2020 beslist dat clubs de aanwezigheid van hun leden (één lid per huishouden) moeten registreren wanneer ze deelnemen aan gemeenschappelijke lessen.

Wat gebeurt er met je gegevens?
We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van de federale overheid. We houden je gegevens bij in een gesloten databank voor een duurtijd van 14 kalenderdagen, waarna die onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6, c van de GDPR en artikel 6bishet ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een coronavrije samenleving. Je telefoonnummer of je e-mailadres is verplicht. Als je je gegevens niet wenst te noteren, kan je de lessen niet bijwonen.