Wijziging lesuren gehoorzaamheid: vanaf 8 april heeft groep 2 les om 11 u

vanaf 8 april heeft groep 2 van de gehoorzaamheid les om 11 u